Gizlilik Politikası

Son güncelleme: 22 Aralık 2023

Bu Gizlilik Politikası, “havuz.io” web sitesini ve ona bağlı servisleri kullandığınızda bilgilerinizi toplama, kullanma ve paylaşma konusundaki politikalarımızı ve prosedürlerimizi açıklar ve size gizlilik haklarınız ve kanunun sizi nasıl koruduğu hakkında bilgi verir.

Yorumlama ve Tanımlar

Yorumlama

İlk harfi büyük yazılan kelimelerin anlamları aşağıdaki koşullar altında tanımlanmıştır. Aşağıdaki tanımlar, tekil veya çoğul hallerde görünseler de aynı anlamı taşıyacaktır.

Tanımlar

Bu Gizlilik Politikası amaçları doğrultusunda:

 • Hizmet, “havuz.io” web sitesini ve ona bağlı servisleri ifade eder.

 • Hesap, Hizmetimize veya Hizmetimizin bölümlerine erişmeniz için sizin için oluşturulmuş benzersiz bir hesabı ifade eder.

 • Bağlı Şirket, bir tarafı kontrol eden, tarafından kontrol edilen veya ortak kontrol altında olan bir varlığı ifade eder.

 • Uygulama, Şirket tarafından sağlanan yazılım programı olan havuz.io’yu ifade eder.

 • Şirket (bu Sözleşmede “Şirket”, “Biz”, “Bizi” veya “Bizim” olarak anılır), havuz.io’nun üst şirketi Kodigen’ı ifade eder.

 • Çerezler, bir web sitesi tarafından Bilgisayarınıza, mobil cihazınıza veya herhangi bir başka cihaza yerleştirilen, web sitesindeki göz atma geçmişinizin detaylarını içeren küçük dosyalardır.

 • Cihaz, Hizmete erişebilen herhangi bir cihazı ifade eder, örneğin bir bilgisayar, bir cep telefonu veya bir dijital tablet.

 • Kişisel Veri, tanımlanmış veya tanımlanabilir bir bireyle ilgili herhangi bir bilgidir.

 • Hizmet Sağlayıcı, Şirket adına veriyi işleyen herhangi bir gerçek veya tüzel kişiyi ifade eder. Hizmeti Şirket adına kolaylaştırmak, Hizmeti Şirket adına sağlamak, Hizmetle ilgili hizmetleri yerine getirmek veya Şirketin Hizmetin nasıl kullanıldığını analiz etmesine yardımcı olmak için Şirket tarafından istihdam edilen üçüncü taraf şirketleri veya bireyleri ifade eder.

 • Kullanım Verileri, Hizmetin kullanımıyla veya Hizmet altyapısının kendisinden otomatik olarak toplanan verileri ifade eder (örneğin, bir sayfa ziyareti süresi).

 • Web Sitesi, https://havuz.io adresinden erişilebilen havuz.io’yu ifade eder

 • Siz, Hizmete erişen veya kullanan birey veya şirket veya Hizmete erişen veya kullanan birey adına hareket eden diğer tüzel kişi anlamına gelir, durumuna göre.

Kişisel Verilerinizin Toplanması ve Kullanılması

Toplanan Veri Türleri

Kişisel Veriler

Hizmetimizi kullanırken, sizden sizinle iletişim kurmak veya sizi tanımlamak için kullanılabilecek belirli kişisel olarak tanımlanabilir bilgiler sağlamanızı isteyebiliriz. Kişisel olarak tanımlanabilir bilgiler şunları içerebilir ancak bunlarla sınırlı değildir:

 • E-posta adresi
 • Ad ve soyad
 • Telefon numarası
 • Kullanım Verileri
Kullanım Verileri

Kullanım Verileri, Hizmet kullanılırken otomatik olarak toplanır.

Kullanım Verileri, Cihazınızın İnternet Protokolü adresi (örneğin, IP adresi), tarayıcı türü, tarayıcı sürümü, Hizmetimizin ziyaret ettiğiniz sayfaları, ziyaretinizin saati ve tarihi, bu sayfalarda geçirilen süre, benzersiz cihaz tanımlayıcıları ve diğer tanılama verileri gibi bilgileri içerebilir.

Hizmete bir mobil cihaz aracılığıyla veya aracılığıyla eriştiğinizde, kullandığınız mobil cihazın türü, mobil cihazınızın benzersiz kimliği, mobil cihazınızın IP adresi, mobil işletim sisteminiz dahil ancak bunlarla sınırlı olmamak üzere belirli bilgileri otomatik olarak toplayabiliriz. kullandığınız mobil internet tarayıcısı türü, benzersiz cihaz tanımlayıcıları ve diğer tanılama verileri.

Ayrıca, Hizmetimizi her ziyaret ettiğinizde veya Hizmete bir mobil cihaz aracılığıyla veya aracılığıyla eriştiğinizde tarayıcınızın gönderdiği bilgileri de toplayabiliriz.

İzleme Teknolojileri ve Çerezler

Hizmetimizdeki etkinliği izlemek ve belirli bilgileri depolamak için Çerezler ve benzer izleme teknolojilerini kullanırız. Kullanılan izleme teknolojileri, bilgi toplamak ve izlemek ve Hizmetimizi iyileştirmek ve analiz etmek için işaretçiler, etiketler ve komut dosyalarıdır. Kullandığımız teknolojiler şunları içerebilir:

 • Çerezler veya Tarayıcı Çerezleri. Çerez, Cihazınıza yerleştirilen küçük bir dosyadır. Tarayıcınızı tüm Çerezleri reddetmesi veya bir Çerez gönderilirken bunu belirtmesi için talimat verebilirsiniz. Ancak, Çerezleri kabul etmezseniz, Hizmetimizin bazı bölümlerini kullanamayabilirsiniz. Tarayıcınızın ayarını Çerezleri reddedecek şekilde ayarlamadığınız sürece, Hizmetimiz Çerezleri kullanabilir.
 • Web İşaretçileri. Hizmetimizin belirli bölümleri ve e-postalarımız, web işaretçileri (açık gifler, piksel etiketleri ve tek pikselli gifler olarak da bilinir) olarak bilinen küçük elektronik dosyalar içerebilir; bu dosyalar, örneğin, bu sayfaları ziyaret eden veya bir e-posta açan kullanıcıları saymak için Şirkete izin verir. ve diğer ilgili web sitesi istatistikleri için (örneğin, belirli bir bölümün popülerliğini kaydetmek ve sistem ve sunucu bütünlüğünü doğrulamak).
Kullandığımız Çerezler ve Seçimleriniz

Aşağıda belirtilen amaçlar için hem Oturum hem de Kalıcı Çerezler kullanıyoruz:

 • Gerekli / Temel Çerezler

  Tür: Oturum Çerezleri

  Yöneten: Biz

  Amaç: Bu Çerezler, Web Sitesi aracılığıyla size sunulan hizmetleri sağlamak ve bazı özelliklerini kullanmanızı sağlamak için gereklidir. Kullanıcıları kimlik doğrulamaya ve kullanıcı hesaplarının dolandırıcılık amaçlı kullanımını önlemeye yardımcı olurlar. Bu Çerezler olmadan, talep ettiğiniz hizmetler sağlanamaz ve biz bu Çerezleri sadece size bu hizmetleri sunmak için kullanırız.

 • Çerez Politikası / Kabul Bildirimi Çerezleri

  Tür: Kalıcı Çerezler

  Yöneten: Biz

  Amaç: Bu Çerezler, kullanıcıların Web Sitesinde çerez kullanımını kabul edip etmediğini belirler.

 • İşlevsellik Çerezleri

  Tür: Kalıcı Çerezler

  Yöneten: Biz

  Amaç: Bu Çerezler, Web Sitesini kullanırken yaptığınız seçimleri, örneğin giriş bilgilerinizi veya dil tercihinizi hatırlamamızı sağlar. Bu Çerezlerin amacı, size daha kişisel bir deneyim sunmak ve Web Sitesini her kullandığınızda tercihlerinizi yeniden girmek zorunda kalmamanızı sağlamaktır.

Kullanmakta olduğumuz çerezler ve çerezler hakkındaki seçenekleriniz hakkında daha fazla bilgi için lütfen Çerez Politikamızı veya Gizlilik Politikamızın Çerezler bölümünü ziyaret edin.

Kişisel Verilerinizin Kullanımı

Şirket, Kişisel Verileri aşağıdaki amaçlarla kullanabilir:

 • Hizmetimizi sağlamak ve sürdürmek, Hizmetimizin kullanımını izlemek dahil.
 • Hesabınızı yönetmek: Hizmet kullanıcısı olarak kaydınızı yönetmek. Sağladığınız Kişisel Veriler, kayıtlı bir kullanıcı olarak size sunulan Hizmetin farklı işlevlerine erişmenizi sağlayabilir.
 • Bir sözleşmenin ifası için: Satın aldığınız ürünler, ürünler veya hizmetler için satın alma sözleşmesinin geliştirilmesi, bunlara uyulması ve üstlenilmesi veya Hizmet aracılığıyla bizimle yapılan diğer herhangi bir sözleşmenin yapılması.
 • Sizinle iletişim kurmak: Sizinle e-posta, telefon görüşmeleri, SMS veya diğer eşdeğer elektronik iletişim biçimleriyle, örneğin bir mobil uygulamanın güncellemelerle ilgili push bildirimleri veya işlevler, ürünler veya sözleşmeli hizmetlerle ilgili bilgilendirici iletişimlerle iletişim kurmak, güvenlik güncellemeleri dahil, bunların uygulanması için gerekli veya makul olduğunda.
 • Size, halihazırda satın aldığınız veya bilgi aldığınız ürünlere benzer diğer mallar, hizmetler ve etkinlikler hakkında haberler, özel teklifler ve genel bilgiler sağlamak, bu tür bilgileri almamayı seçmediğiniz sürece.
 • İsteklerinizi yönetmek: Bize ilettiğiniz isteklerinizi karşılamak ve yönetmek.
 • İş transferleri için: Hizmet kullanıcılarımız hakkında tarafımızdan tutulan Kişisel Verilerin devredilen varlıklar arasında yer aldığı, devam eden bir işletme olarak veya iflas, tasfiye veya benzeri bir sürecin parçası olarak, bazı veya tüm varlıklarımızın birleşme, elden çıkarma, yeniden yapılandırma, yeniden yapılanma, tasfiye veya diğer satış veya devir işlemlerini değerlendirmek veya yürütmek için bilgilerinizi kullanabiliriz.
 • Diğer amaçlar için: Bilgilerinizi veri analizi, kullanım trendlerini belirleme, tanıtım kampanyalarımızın etkinliğini belirleme ve Hizmetimizi, ürünlerimizi, hizmetlerimizi, pazarlamamızı ve deneyiminizi değerlendirmek ve iyileştirmek gibi diğer amaçlar için kullanabiliriz.

Kişisel bilgilerinizi aşağıdaki durumlarda paylaşabiliriz:

 • Hizmet Sağlayıcılarla: Hizmet Sağlayıcılarla kişisel bilgilerinizi Hizmetimizin kullanımını izlemek ve analiz etmek, sizinle iletişim kurmak için paylaşabiliriz.
 • İş transferleri için: Herhangi bir birleşme, Şirket varlıklarının satışı, finansmanı veya işimizin tamamının veya bir kısmının başka bir şirkete satın alınmasıyla bağlantılı olarak veya bunlarla ilgili görüşmeler sırasında kişisel bilgilerinizi paylaşabilir veya aktarabiliriz.
 • Bağlı Kuruluşlarla: Bilgilerinizi Bağlı Kuruluşlarımızla paylaşabiliriz, bu durumda bu Bağlı Kuruluşların bu Gizlilik Politikasına uymalarını isteriz. Bağlı kuruluşlar, ana şirketimiz ve kontrol ettiğimiz veya bizimle ortak kontrol altında olan diğer yan kuruluşlar, ortak girişim ortakları veya diğer şirketleri içerir.
 • İş ortaklarıyla: Belirli ürün, hizmet veya promosyonlar sunmak için bilgilerinizi iş ortaklarımızla paylaşabiliriz.
 • Diğer kullanıcılarla: Kişisel bilgileri paylaştığınızda veya kamuya açık alanlarda diğer kullanıcılarla başka şekilde etkileşimde bulunduğunuzda, bu tür bilgiler tüm kullanıcılar tarafından görülebilir ve dışarıda kamuya açık olarak dağıtılabilir.

Kişisel Verilerinizin Saklanması

Şirket, Kişisel Verilerinizi yalnızca bu Gizlilik Politikasında belirtilen amaçlar için gerekli olduğu sürece saklayacaktır. Yasal yükümlülüklerimize uymak (örneğin, geçerli yasalara uymak için verilerinizi saklamamız gerekiyorsa), anlaşmazlıkları çözmek ve yasal anlaşmalarımızı ve politikalarımızı uygulamak için Kişisel Verilerinizi gerekli ölçüde saklayacak ve kullanacağız.

Şirket ayrıca Kullanım Verilerini dahili analiz amaçları için saklayacaktır. Kullanım Verileri genellikle daha kısa bir süre için saklanır, ancak bu veriler Hizmetimizin güvenliğini güçlendirmek veya işlevselliğini geliştirmek için kullanıldığında veya bu verileri daha uzun süreler boyunca saklamakla yasal olarak yükümlü olduğumuz durumlar hariçtir.

Kişisel Verilerinizin Silinmesi

Hakkınızda topladığımız Kişisel Verileri silme veya silme konusunda yardım talep etme hakkına sahipsiniz.

Hizmetimiz, Hizmet içinden hakkınızdaki bazı bilgileri silme olanağı sağlayabilir.

Bir hesabınız varsa, Hesabınıza giriş yaparak ve kişisel bilgilerinizi yönetmenize olanak tanıyan hesap ayarları bölümünü ziyaret ederek bilgilerinizi istediğiniz zaman güncelleyebilir, değiştirebilir veya silebilirsiniz. Bize sağladığınız herhangi bir kişisel bilgiye erişmek, düzeltmek veya silmek için bizimle de iletişime geçebilirsiniz.

Bununla birlikte, yasal bir yükümlülüğümüz veya yasal dayanağımızın olması durumunda belirli bilgileri saklamamız gerekebileceğini lütfen unutmayın.

Kişisel Verilerinizin Paylaşımı

Ticari İşlemler

Şirket bir birleşme, devralma veya varlık satışına dahil olursa, Kişisel Verileriniz aktarılabilir. Kişisel Verileriniz aktarılmadan ve farklı bir Gizlilik Politikasına tabi olmadan önce bildirimde bulunacağız.

Kolluk kuvvetleri

Belli koşullar altında, Şirket, yasaların gerektirmesi halinde veya kamu makamlarının (örneğin bir mahkeme veya bir devlet kurumu) geçerli taleplerine yanıt olarak Kişisel Verilerinizi paylaşmak zorunda kalabilir.

Diğer Web Sitelerine Bağlantılar

Hizmetimiz, bizim tarafımızdan işletilmeyen diğer web sitelerine bağlantılar içerebilir. Üçüncü taraf bağlantısını tıklarsanız, o üçüncü tarafın sitesine yönlendirileceksiniz. Ziyaret ettiğiniz her sitenin Gizlilik Politikasını incelemenizi şiddetle tavsiye ederiz.

Herhangi bir üçüncü taraf site veya hizmetin içeriği, gizlilik politikaları veya uygulamaları üzerinde hiçbir kontrolümüz yoktur ve bunlarla ilgili hiçbir sorumluluk kabul etmiyoruz.

Değişiklikler ve Güncellemeler

Gizlilik Politikamızı zaman zaman güncelleyebiliriz. Gizlilik Politikası güncellendiğinde bu sayfanın üst kısmındaki “Son güncelleme” tarihini güncelleyeceğiz.

Herhangi bir değişiklik için bu Gizlilik Politikasını periyodik olarak gözden geçirmeniz tavsiye edilir. Bu Gizlilik Politikasında yapılan değişiklikler, bu sayfada yayınlandıkları andan itibaren geçerlidir.

İletişim

Gizlilik Politikası ile alakalı her türlü sorularınız için [email protected] adresinden bizlere ulaşabilirsiniz.